Co vše si nachystat, když prodáváte nemovitost?

Administrativní příprava na prodej nemovitosti může být méně zábavná, přesto je však nezbytná. Připravili jsme pro vás praktického průvodce, jaké doklady si přichystat při prodeji nemovitosti. Uvedené doklady je vhodné přichystat ještě před nabídkou nemovitosti k prodeji. S přípravou a obstaráním Vám samozřejmě pomůžeme.

Výpis z listu vlastnictví

Základním dokumentem osvědčujícím vaše vlastnictví je výpis z listu vlastnictví, který lze získat na příslušném katastrálním úřadě. Požádat můžete i na kterékoliv pobočce Czech pointu nebo též dálkovým přístupem na www.cuzk.cz. Je to listina, která informuje, že jste vlastníkem nemovitosti a jaká jsou s vlastnictvím této nemovitosti spojena omezení.

Nabývací titul(y)

Detaily nabytí vaší nemovitosti je možné najít v nabývacím titulu, kterým bývá nejčastěji kupní smlouva. Dalšími alternativami nabývacího titulu jsou darovací smlouva, smlouva o úplatném převodu, dohoda o majetkovém vypořádání společného jmění manželů apod. Nabývacích titulů může být i více, například v situaci, kdy část nemovitosti zdědíte a její zbývající část následně odkoupíte.

Předpokládám, že skutečný stav nemovitosti odpovídá stavu v katastru nemovitostí, tzn., že jste nezapomněli dodat na katastr podklady při kolaudaci garáže, či přístavby nemovitosti. V případě, že tomu tak není, rád vám s nápravou pomohu.

Jiné listiny (zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech)

Pokud jsou s nemovitostí spojena nějaká omezení či břemena, je vždy dobré mít listinu, na základě které vznikly. Nejčastějším omezením bývají zástavní práva pro banky nebo nebankovní instituce, které jsou vloženy na základě zástavní smlouvy. V takovémto případě doporučuji připravit spolu se zástavní smlouvou i aktuální výpis zůstatku úvěru.

Při prodeji (bytu i domu) je důležité si připomenout, zdali nevlastníte ještě související pozemky (okolní pozemky, přístupové a příjezdové cesty aj.) nebo podíly na jiných jednotkách v případě bytů, které jsou často zapsané na jiných výpisech z LV. Pokud byste neprodali „vše“, bude patrně nutné v budoucnu záležitost opět otevřít a tento nežádoucí stav napravit. Neúplný převod bývá jednou z nejčastějších chyb, pokud nespolupracujete s odborníky, kteří vás na toto upozorní.

Prohlášení vlastníka

U bytů v bytových domech je důležitým dokumentem prohlášení vlastníka, které vzniklo při rozdělení domu na jednotlivé jednotky a kde naleznete další informace, jako je například přesná výměra bytu. Pokud jej nemáte, poskytne vám jej SVJ, či správcovská firma, v krajním případě pak katastrální úřad.

Plánek

Co bych dále určitě připravila je plánek bytu či domu s rozměry, který kupujícím pomáhá při lepší orientaci a zvyšuje jejich představivost. Taktéž snímek z pozemkové mapy u rodinných domů budete zcela jistě potřebovat.

Energetický štítek budovy

Dalším dokumentem nutným pro prodej je energetický štítek budovy. Zákon přesně vymezuje, které nemovitosti jej mít musí a též u kterých jej lze nahradit vyúčtováními.

Evidenční list

Určitě mějte k dispozici evidenční list bytové jednotky s rozpisem plateb spojených s bytovou jednotkou, spolu s informací, zda SVJ nebo družstvo čerpá úvěr na některou z forem revitalizace. Každého kupujícího budou zcela jistě zajímat celkové náklady spojené s kupovanou nemovitostí, což u rodinných domků platí dvojnásob.

Revize

Posledním dokumentem, či spíše souborem dokumentů, jsou záruční listy, revize, manuály či jiná povolení. Pro mnohé kupující je toto stále důležitým faktorem a často jsou tyto dokumenty právě tím pomyslným jazýčkem na miskách vah, aby se kupující rozhodli pro vaši nemovitost, neboť ta má přeci „vše a naprosto v pořádku“.

Seznam potřebných dokumentů při prodeji nemovitosti:

  1. Výpis z listu vlastnictví.
  2. Nabývací tituly.
  3. Ostatní listiny (omezení, břemena).
  4. Prohlášení vlastníka.
  5. Plánky, mapy.
  6. Energetický štítek.
  7. Evidenční list.
  8. Revize, záruční listy, manuály.

Na shledanou při prohlídkách se těší


ing. Michal Kučera, ředitel pobočky Hradec Králové